What goes: Clip clop, clip clop, clip clop, bang...

What goes: Clip clop, clip clop, clip clop, bang bang, clip clop, clip clop, clip clop?

An 'Amish' drive-by shooting

Нравится

Другие анекдоты по теме: